Game đánh bi da

Pool là một game chơi bida 8-ball, 9-ball trên iphone. Ở version 2.1 đã được fix một số lỗi ở version cũ 2.0 và có hỗ trợ thêm âm thanh khi chơi.

65_zpsa9ad3321

Add source http//zacklyn.repo.googlepages.com/repo để cài đặt.

Hoặc down file đính kèm về PC cài đặt dành cho những bạn ko có WiFi. Nhớ set 755 cho file /Applications/Pool.app/Pool

Download http://www.tinhte.com/forum/attachments/19181d1213420458-pool2-1-zip