100 games cho Iphone (Web Games)

Mới tìm được web này toàn games cho iphone, đa số là link web để connect và chơi trực tiếp trên iphone. Anh em vào dùng trang iphone vào liên kết bên dưới và chọn games để chơi. Toàn games hay, games đẹp nhé.

games-cho-iphone

Link : http://www.iphonegold.org/igames