Tag Archives: bệnh viêm da

Bệnh viêm da do tiếp xúc với côn trùng tăng đột biến

Thời gian gần đây, số bệnh nhân bị viêm da do tiếp xúc với côn trùng đến các bệnh viện da liễu khám tăng đột biến, đặc biệt là nhữ