Tag Archives: blackberry 8830 wifi

Blackberry 8830

Màn hình của Black Berry 8830 khá sáng và tinh, chế độ hiển thị QVGA trên nền 65k màu cũng khiến việc hiển thị các biểu tượng, màu sắc rõ