Tag Archives: BlackBerry Curve 8300 Red

BlackBerry Curve 8300 Red

Blackberry 8300 Curve vẫn chứng tỏ là một chiếc BlackBerry thực thụ với rất nhiều trình duyệt ngoài web và e-mail. Thêm vào đó RIM còn bổ sung thêm tính