Tag Archives: chạy đa nhiệm trên android

Xử lý đa nhiệm trên smartphone là gì?

Nhờ vào cấu hình phần cứng cao, xử lý đa nhiệm (multi-task) có thể xem là tính năng cơ bản của smartphone. Đối với một số người dùng, đây còn