Tag Archives: Dock

Dock kết nối dành cho 20 iPod/ iPhone cùng lúc

ế từ khi có mặt trên thị trường, các loại iPod và iPhone đã được các hãng thứ ba liên tục phát triển những sản phẩm cho chúng. Nào là